Home- Prezentare proiect

”Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”

“Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

 

Titlul proiectului: "Asigurarea succesului in cariera prin stagii de practica" ID 135953

Proiect finanţat de Fondul Social European în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) 2007-2013


Numărul de identificare al contractului: POSDRU/161/2.1/ G/135953

Axa prioritara 2: „Corelarea învătării pe tot parcursul vietii cu piata muncii”

Domeniul major de intervenţie 2.1: „Tranzitia de la scoala la viata activa”

Durata proiectului: 18 luni (28.04.2014 – 28.10.2015)

Proiectul este implementat de către Universitatea Danubius din Galati şi SC MINION CONSULTING SRL